Obowiązek zimowego utrzymania chodników

Opublikowano: ; Źródło: Miasto Pruszków

Zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach usuwanie śliskości z chodników znajdujących się w pasach drogowych stanowi obowiązek zarządcy drogi lub właściciela nieruchomości, której granica bezpośrednio przylega do chodnika. W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. W przypadkach gdy chodnik nie przylega bezpośrednio do granic nieruchomości sąsiadujących z drogą (jest od niej oddzielony na przykład pasem zieleni itp.) odpowiedzialność za jego zimowe utrzymanie spoczywa na zarządcy drogi. Mając powyższe na uwadze Miasto Pruszków realizowało i realizuje swoje obowiązki  w zakresie usuwania śliskości z chodników, które nie przylegają bezpośrednio do granic nieruchomości sąsiednich i znajdują się w ciągach dróg gminnych oraz w obrębie przystanków autobusowych i głównych ciągów pieszych przebiegających przez zagospodarowane tereny zieleni. (...)

Przeczytaj pełną treść informacji http://www.pruszkow.pl/dla-mieszkancow/wydzial-ochrony-srodowiska/aktualnosci/obowiazek-zimowego-utrzymania-chodnikow

Kalendarz wydarzeń

Wszystkie wydarzenia
Serwis używa plików cookies w celach konfiguracyjnych, statystycznych i marketingowych. Możesz wyłączyć akceptowanie cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.