Nowe obowiązki punktów skupu surowców wtórnych

Opublikowano: ; Źródło: Miasto Pruszków

Przypominamy, że w terminie do 31 stycznia podmioty, w tym punktów skupu surowców wtórnych, zbierające odpady będące frakcjami odpadów komunalnych – papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, prowadzące działalność na terenie miasta Pruszkowa zobowiązane są do przekazania Prezydentowi Miasta Pruszkowa rocznego sprawozdania. Zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Dotyczy to głównie prowadzących punkty skupu surowców wtórnych. Sprawozdanie jest przekazywane do prezydenta, w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsze sprawozdanie dotyczyć będzie roku 2018 i zawierać ma informacje  o masie: poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji,  do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne; odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (...)

Przeczytaj pełną treść informacji http://www.pruszkow.pl/dla-mieszkancow/wydzial-ochrony-srodowiska/aktualnosci/nowe-obowiazki-punktow-skupu-surowcow-wtornych

Kalendarz wydarzeń

Wszystkie wydarzenia
Serwis używa plików cookies w celach konfiguracyjnych, statystycznych i marketingowych. Możesz wyłączyć akceptowanie cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.