Marszałek zaprasza organizacje pozarządowe do współpracy

Opublikowano: ; Źródło: Miasto Pruszków

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok , najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br. Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2019. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy . Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.: celów współpracy - § 2 programu, zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu, form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu, priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu, (...)

Przeczytaj pełną treść informacji http://www.pruszkow.pl/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/marszalek-zaprasza-organizacje-pozarzadowe-do-wspolpracy
Serwis używa plików cookies w celach konfiguracyjnych, statystycznych i marketingowych. Możesz wyłączyć akceptowanie cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.