Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego

Opublikowano: ; Źródło: Miasto Pruszków

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Jarzynowa 21 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone Rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017r.  poz. 1597). 2. Oferty osób  przystępujących do konkursu powinny zawierać: uzasadnienie przystąpienia do konkursu ; koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola, życiorys z opisem przebiegu  pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela  albo - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku  nauczyciela akademickiego, albo - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby   niebędącej nauczycielem, 4) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: - imię (imiona) i nazwisko, - datę i miejsce urodzenia, - obywatelstwo, - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 5) poświadczone przez kandydata (...)

Przeczytaj pełną treść informacji http://www.pruszkow.pl/urzad/aktualnosci/konkurs-na-stanowisko-dyrektora-przedszkola-miejskiego

Kalendarz wydarzeń

Wszystkie wydarzenia
Serwis używa plików cookies w celach konfiguracyjnych, statystycznych i marketingowych. Możesz wyłączyć akceptowanie cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.