Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Opublikowano: ; Źródło: Miasto Pruszków

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności przekształceniu podlegają nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe, spełniające tę przesłankę w dniu 1 stycznia 2019 r. W pojęciu gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe mieszczą się grunty zabudowane wyłącznie: - budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, służącymi zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącymi konstrukcyjnie samodzielną całość; - budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Budynki mieszkalne nie tracą swojego przymiotu, gdy są w nie wbudowane funkcje usługowe. Nie jest natomiast budynkiem mieszkalnym budynek, w którym funkcja usługowa jest dominująca, a mieszkalna stanowi funkcję fragmentaryczną lub gdy na nieruchomości znajduje się obiekt budowlany lub urządzenie budowlane, które nie służy do prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych ( budynki handlowo-usługowe, szpitale, budynki biurowe itp.). W takiej sytuacji nieruchomość będzie wyłączona z zakresu przekształcenia. Poniżej przedstawiono wykaz nieruchomości, które w chwili obecnej nie podlegają przekształceniu w prawo własności. W (...)

Przeczytaj pełną treść informacji http://www.pruszkow.pl/urzad/aktualnosci/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci2

Kalendarz wydarzeń

Wszystkie wydarzenia
Serwis używa plików cookies w celach konfiguracyjnych, statystycznych i marketingowych. Możesz wyłączyć akceptowanie cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.