ZIMOWE OBOWIĄZKI

Opublikowano: ; Źródło: Straż Miejska w Pruszkowie

Po długiej nieobecności, zima zawitała do naszego miasta, pokrywając śniegiem i lodem chodniki i ulice. Straż Miejska w Pruszkowie przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach i administratorach nieruchomości oraz osobach wynajmujących je /w zależności od zapisów umowy najmu, dzierżawy/ w związku z okresem zimowym - opadami śniegu. Strażnicy miejscy, wspólnie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, na bieżąco będą monitorować stan wywiązywania się z obowiązków także podmiotów gospodarczych, które działają w imieniu miasta w tym zakresie. Wykonawcy w przypadku kiedy będą uwagi, co do ich pracy, mogą być ukarani finansowo za brak należytego wywiązywania się z zawartych umów na likwidowanie śliskości nawierzchni oraz brak odśnieżenia ciągów pieszych. Prace te będą obserwowane, a brak ich wykonania skutkować będzie nałożeniem kar finansowych. Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia oraz 13 września 1996 r. z późn. zm. (plik do pobrania w formacie pdf) oraz Uchwała nr XXVI.285.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa (plik do (...)

Przeczytaj pełną treść informacji http://strazmiejska.pruszkow.pl/sm3/aktualnoci/373-zimowe-obowizki

Kalendarz wydarzeń

Wszystkie wydarzenia
Serwis używa plików cookies w celach konfiguracyjnych, statystycznych i marketingowych. Możesz wyłączyć akceptowanie cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.