Oferta mały grant - nordic walking

Opublikowano: ; Źródło: Miasto Pruszków

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Fundację Promocji Rekreacji „KIM” z siedzibą w Łomiankach, ul. Partyzantów 21, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Aktywny Pruszków – zajęcia nordic walking” z dofinansowaniem w kwocie brutto 9.340,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 28.06.2019 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 25 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 lub drogą elektroniczną [email protected] Informacja do pobrania

Przeczytaj pełną treść informacji http://www.pruszkow.pl/dla-mieszkancow/sport/aktualnosci/oferta-maly-grant-nordic-walking

Kalendarz wydarzeń

Wszystkie wydarzenia
Serwis używa plików cookies w celach konfiguracyjnych, statystycznych i marketingowych. Możesz wyłączyć akceptowanie cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.