Ogłoszenie

Opublikowano: ; Źródło: Miasto Pruszków

Na podstawie wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 maja 2018 r. Rada Miasta Pruszkowa rozpoczęła prace związane z wyborem uzupełniającym ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016 - 2019. Radni, w głosowaniu tajnym, wybierać będą: 3 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. W związku z powyższym kandydatów na ławników należy zgłaszać do dnia 29 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje odnośnie kandydatów na ławników uzyskać można w Biurze Rady Miasta pod nr telefonów: (22) 735–87–50 , (22) 735-87-22, 692 747 020 lub osobiście w Biurze Rady Miasta p. nr 48 - II piętro Urzędu Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16. Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika oraz informację związaną z wyborami można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://umpruszkow.bip.org.pl/ zakładka: „Rada Miasta”

Przeczytaj pełną treść informacji http://www.pruszkow.pl/urzad/aktualnosci/ogloszenie2

Kalendarz wydarzeń

Wszystkie wydarzenia
Serwis używa plików cookies w celach konfiguracyjnych, statystycznych i marketingowych. Możesz wyłączyć akceptowanie cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.